חישוב הכנסה לביטוח לאומי: הכנסות חייבות, פטורות.

חישוב ההכנסה לביטוח לאומי הוא נדבך קריטי בעבודתו של כל חשב שכר, ובמיוחד עבור אלו השואפים להפוך לחשבי שכר בכירים. הבנת ההבחנה בין הכנסות חייבות ופטורות, והיכרות מעמיקה עם תהליך החישוב, יאפשרו לכם להתנהל בביטחון ובמקצועיות מול לקוחותיכם.

מהי הכנסה לביטוח לאומי?

הכנסה לביטוח לאומי היא סך כל ההכנסות של אדם, אשר על חלקן הוא מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי, ובהתאם לכך זכאי לזכויות המגיעות לו מכוח חוק הביטוח הלאומי. הכנסה זו כוללת בדרך כלל הכנסות מעבודה כשכיר או עצמאי, הכנסות מהשכרת נכסים, הכנסות מריבית או דיבידנדים, וכן הכנסות נוספות המוגדרות בחוק.

הכנסות חייבות לעומת הכנסות פטורות

הכנסות חייבות: אלו הן ההכנסות שעליהן יש לשלם דמי ביטוח לאומי. החוק מגדיר רשימה מפורטת של הכנסות חייבות, הכוללת בין היתר:

 • שכר עבודה: משכורת, שכר עבודה שעתי, תשלומים עבור שעות נוספות, עמלות, בונוסים, דמי הבראה ועוד.
 • הכנסות מעסק: הכנסות מעסק עצמאי או שותפות.
 • הכנסות מהשכרת נכסים: דמי שכירות מדירות, משרדים, חנויות וכו'.
 • הכנסות הוניות: הכנסות מריבית, דיבידנדים, רווחי הון מניירות ערך ועוד.

הכנסות פטורות: אלו הן הכנסות שאינן חייבות בתשלום דמי ביטוח לאומי. החוק קובע מספר סוגי הכנסות פטורות, כגון:

 • קצבאות: קצבאות זקנה, נכות, שאירים, ילדים ועוד.
 • פיצויים: פיצויי פיטורים, תגמולי ביטוח, פיצויים בגין נזקי גוף וכו'.
 • הכנסות נוספות: דמי מחלה, דמי לידה, מענקי פרישה, מלגות מסוימות ועוד.

חשוב לציין כי רשימת ההכנסות החייבות והפטורות משתנה מעת לעת, ולכן חשוב להתעדכן בשינויים הרלוונטיים ולהתייעץ עם גורמים מקצועיים בעת הצורך.

חישוב ההכנסה לביטוח לאומי

שלב 1: זיהוי ההכנסות

השלב הראשון בתהליך החישוב הוא זיהוי כל ההכנסות של האדם הרלוונטי לתקופה המדווחת. יש לאסוף את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון תלושי שכר, דוחות רווח והפסד, חוזי שכירות, אישורי תשלום קצבאות ופיצויים וכו'.

שלב 2: סיווג ההכנסות

לאחר שזיהינו את כל ההכנסות, יש לסווג אותן להכנסות חייבות ולהכנסות פטורות, בהתאם להגדרות החוק. במקרים מסוימים, ייתכן שסיווג ההכנסה אינו חד-משמעי, ויהיה צורך לבחון את נסיבות המקרה הספציפי ולהתייעץ עם גורמים מקצועיים.

שלב 3: חישוב ההכנסה החייבת

לאחר שסיווגנו את ההכנסות, יש לחשב את סך כל ההכנסה החייבת. יש להפחית מההכנסה החייבת את הניכויים המותרים על פי חוק, כגון ניכוי הוצאות מוכרות לעצמאים או ניכוי דמי ביטוח לאומי ששולמו ביתר.

שלב 4: קביעת שיעור דמי הביטוח

שיעור דמי הביטוח הלאומי משתנה בהתאם לסוג ההכנסה ולגובהה. ישנם שיעורים שונים לעצמאים ולשכירים, וכן מדרגות מס שונות בהתאם לגובה ההכנסה. חשוב להתעדכן בשיעורים המעודכנים ולהחיל אותם נכון על ההכנסה החייבת.

שלב 5: חישוב דמי הביטוח לתשלום

לאחר שקבענו את שיעור דמי הביטוח, יש להכפיל אותו בהכנסה החייבת כדי לקבל את סכום דמי הביטוח לתשלום. יש לזכור כי דמי הביטוח הלאומי כוללים גם דמי ביטוח בריאות, ולכן יש לחשב את שני המרכיבים בנפרד.

טעויות נפוצות וכיצד להימנע מהן

 • אי זיהוי של כל ההכנסות: חשוב לאסוף את כל המסמכים הרלוונטיים ולוודא שכל ההכנסות נכללות בחישוב.
 • סיווג שגוי של הכנסות: יש להכיר היטב את ההגדרות החוקיות של הכנסות חייבות ופטורות ולהתייעץ עם גורמים מקצועיים בעת הצורך.
 • אי עדכון שיעורי דמי הביטוח: שיעורי דמי הביטוח משתנים מעת לעת, ולכן חשוב להתעדכן בשיעורים המעודכנים.
 • אי ניצול ניכויים מותרים: יש לבחון את זכאותו של האדם לניכויים מותרים על פי חוק ולהפחית אותם מההכנסה החייבת.

שאלות ותשובות נפוצות

האם כל סוגי הקצבאות פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי?

לא, ישנם סוגי קצבאות החייבות בתשלום דמי ביטוח לאומי, כגון קצבאות אזרח ותיק וקצבאות נכות מעבודה.

האם ניתן לשלם דמי ביטוח לאומי על הכנסה פטורה?

כן, ניתן לשלם דמי ביטוח לאומי באופן וולונטרי על הכנסה פטורה, וזאת כדי לצבור זכויות ביטוח לאומי.

מה קורה אם שולם סכום ביתר של דמי ביטוח לאומי?

ניתן לבקש החזר מהמוסד לביטוח לאומי על סכום ששולם ביתר, וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

לסיכום

הבנת תהליך חישוב ההכנסה לביטוח לאומי והיכרות מעמיקה עם סוגי ההכנסות החייבות והפטורות הן מיומנויות חיוניות לכל חשב שכר, ובמיוחד לאלו המבקשים להתקדם לתפקידים בכירים.

הצטרפו עוד היום לקורס חשבי שכר בכירים והעניקו לעצמכם את הכלים להצלחה בתחום מרתק זה!

מאמרים נוספים

Call Now Button